ประหยัด ยากจน ล่องหน รูปร่างหน้าตา สะท้อน แล้วแต่คุณ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ 

พฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือของชาวจีน 

หลังมีผลวิจัยของจีนระบุว่า คนใช้ iPhone มีภาวะยากจนแอบแฝง 


A study showed that many iPhone users in China are seen as the "invisible poor".

ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้ iPhone จำนวนมากในประเทศจีนถูกมองว่าเป็น "ยากจนแอบแฝง"


invisible (adj.) ล่องหน 

อ่านว่า อินฟิสิเบิล


invisible poor ยากจนแอบแฝง


และพบว่าผู้ใช้ Huawei กับ Xiaomi มักจะมีการศึกษาและฐานะที่ดีกว่า

Huawei and Xiaomi users are typically more educated and richer. 

ผู้ใช้หัวเหว่ยกับเสียวหมี่มักมีการศึกษาและฐานะที่ดีกว่า


typically (adv.) มักจะ, ปกติแล้ว 

อ่านว่า ทิผิคลี


 โดยคนใช้ iPhone มักจะเป็นสาวโสดอายุระหว่าง 18 – 34 ปี ที่มีรายได้ตอนเดือนต่ำกว่า 14,000 บาท 


They're very thrifty.

พวกเขาประหยัดมาก


thrifty (adj.) ประหยัด 

อ่านว่า ธริฟที

หรือประหยัดใช้  frugal หรือ economical 


ส่วนผู้ใช้ Huawei กับ Xiaomi 

เป็นชายที่แต่งงานแล้ว อายุ 25-34 ปี มีรายได้ 24,000 – 95,000 บาท มากกว่านั้นก็ยังเป็นเจ้าของอพาร์เมนต์ และเจ้าของรถยนต์

 โดยคนกลุ่มที่ใช้ iPhone ต้องทำงาน 4 เดือน กว่าจะซื้อได้ เขาจะต้องประหยัด และอดออม หรืออาจผ่อนสินค้า สร้างหนี้ให้ตัวเอง 

จึงเรียกคนกลุ่มนี้ว่ายากจนแอบแฝง ซึ่งอาจไม่ได้ยากจน แต่มีปัญหาทางการเงิน

 

Their appearances don't reflect their finances.

รูปร่างหน้าตาไม่ได้สะท้อนสถาณะทางการเงิน


appearance (n.) รูปร่างหน้าตา 

อ่านว่า อะพิเรินสฺ


reflect (v.) สะท้อน 

อ่านว่า รีเฟล่คท


It's up to you! Make a good decision. 

แล้วแต่คุณ ตัดสินใจให้ดีคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม