การออกเสียงภาษาอังกฤษ Schedule, Volume, Jewelry, Probably, Squirrel, Lingerie, Strawberry

volume ฟอลฺยิวมฺ  ระดับเสียง
value (n.) แฟ็ลยิว  คุณค่า, มูลค่า (v.) ถือว่ามีค่า
Could you please turn up the volume?  คุณช่วยเพิ่มระดับเสียงหน่อยได้ไหม?
squirrel (n.) เซกวอร-โอ็ลฺ  กระรอก
probably (adv.)  พรอบับบลี/พรอบลี คงจะ
I’ll probably go.  ฉันคงจะไป
bologna (n.)  เบอะโลนี ไส้กรอกสำหรับทำแซนวิช
quay (n.) คี  ท่าเรือ
literature (n.) ลิ-เดอร-เหริท-เชอรฺ  วรรณกรรม
-ture  ท้ายคำ ออกเสียงว่า  cher  เชอรฺ
jewelry (n.)  จิว-โว็ลฺ-รี/โจ็ลฺ-รี/จิว-เวิลฺ-รี เครื่องเพชร  เครื่องประดับ
lingerie (n.) ลองเจอะเร ชุด(เซ็กซี่)ของผู้หญิง
executive (n.) อิกเซ็คยิวถิฟฺ ผู้บริหาร
strawberry (n.) สทรอเบะรี สตอร์เบอรรี่
schedule (n.) สเก็ดจิวโว็ลฺ~
สเก็ดจิวเวิลฺ / สเก็ดโจ็ลฺ~สเก็ดเจิลฺ ตารางงาน/เรียน

What’s your schedule like next week?  ตารางงานอาทิตย์หน้าของคุณเป็นอย่างไร?
Are you free? คุณว่างไหม?
Look at your schedule. ดูตารางงานของตัวเอง
See if you’re free.  ดูว่าคุณว่างรึเปล่า
Check your schedule. เช็คตารางานของคุณ
vegetable (v.) เฟ็จฺเถอะโบ็ลฺ~
เฟ็จฺเถอะเบิลฺ  ผัก

oil (n.) โอยโอ็ลฺ~โอยเอิลฺ  น้ำมัน
toy (n.) โทย  ของเล่น
boy (n.) โบย เด็กผู้ชาย
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม