อวดผัว อวดรวย อวดเรือนร่าง เรียกร้องความสนใจ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

อวดผัว อวดรวย สารพัดอวด พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ??


to show something off
อวดอะไรบางอย่าง


to show your husband off
อวดสามี


She likes to show off her handsome husband.
เธอชอบอวดสามีหล่อ


She shows off her husband all the time.
หล่อนอวดสามีตลอดเวลา


She’s always posting about her rich husband.
เธอโพสต์เรื่องผัวรวยตลอด


flaunt
อวด เผยแผ่ในเชิงโอ้อวด เพื่อเรียกความสนใจหรือให้คนอื่นอิจฉา


He’s trying to flaunt his riches. 

เขาพยายามอวดรวย


Flaunt your husband / flaunt your partner
อวดสามี อวดคู่ครอง


Wife / the missus
ภรรยา


She’s trying to flaunt her body on Instagram.
เธอพยายามอวดเรือนร่างทางอินสตาแกรม


To wear something revealing
สวมใส่เสื้อผ้าที่เปิดเผย โชว์เนื้อหนัง


She’s trying to get attention.
เธอพยายามเรียกร้องความสนใจ


She’s constantly seeking attention.
เธอพยายามเรียกร้องความสนใจตลอด
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม