ไปเที่ยวกรุงโตเกียวและเจอกก็อดซิลล่ากัน !! Let's go see Godzilla in Tokyo!

อดัมสอนสดทางเฟซบุ๊ก FB : 

I think so ไม่ได้แปลว่าเห็นด้วย !! เรียนสดกับอดัม 


Facebook Google Twitter