คุณกล้าพอที่จะทำมั้ย ? กล้าหาญ พุง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

You got guts, pal.

คุณมีความกล้าหาญนะเพื่อน


guts 

ความกล้าหาญ/เครื่องใน


Do you have the guts to do it?

คุณมีความกล้าพอที่จะทำมันไหม ?


Gut (n.)

พุง


I want to get rid of my gut, so I’m gonna work out every day.

ฉันอยากจะกำจัดพุงออก ดังนั้นฉันต้องไปออกกำลังกายทุกวันคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม