อย่าถือสา จองเวรจองกรรม น้อยใจ ไม่ตั้งใจ ไม่เจตนา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

อย่าถือสา จองเวรจองกรรม น้อยใจ ไม่ตั้งใจ ไม่เจตนา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Don’t hold it against me. 

อย่าถือสาฉันเลย, จองเวรจองกรรม

No need to care about it. 

อย่าได้แคร์มัน

Don’t take it to heart.  

อย่าเอามันมาใส่ใจ

Don’t worry about it.  

อย่าไปกังวลกับมัน

Don’t take offense.  

อย่าถือโทษ

It's not a big deal. Forget about it!

มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ลืมมันซะ ช่างมันเถอะ

I'm offended by what you did. 

ฉันน้อยใจเพราะสิ่งที่คุณทำไป /

ฉันขุ่นเคืองเพราะสิ่งที่คุณทำไป

Don’t hold a grudge against me.  อย่าถือโทษโกรธฉันเลย

อย่าจองเวรจองกรรม

He has/holds a grudge against me for something I did many years ago.
เขายังถือโทษโกรธเคืองฉันเพราะบางสิ่งที่ฉันได้ทำไปหลายปีที่แล้ว

ฉันไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้เจตนา พูดได้หลายแบบเช่น

I didn't mean to (do that).

I didn't do that on purpose.

It wasn't intentional.

It was unintentional.

That wasn't my intention.


แถมคำศัพท์สแลงคือ jack/snatch ที่แปลว่าแย่งหรือหยิบฉวย เช่น  

ฉันแย่งของกินเค้า

I jacked his food.

I snatched his food.  

I stole his food.


Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

มองโลกในแง่ดี มองโลกในแง่ร้าย ข้อดีข้อเสียภาษาอังกฤษว่าอย่างไร, -ISM อ่านว่าอะไรและใช้อย่างไร

Responsive image

พร เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

10 สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้สัตว์เปรียบเทียบ

Responsive image

ชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันเปรียบเทียบสำเนียงกัน

Responsive image

ระบายความรู้สึก ยกภูเขาออกจากอก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

Sorry กับ Apologize ต่างกันอย่างไร

Responsive image

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๙ Everyday English 9

Responsive image

Everyday English Episode 3 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตอนที่ ๓ จะทักทายนักท่องเที่ยวอย่างไรดี