อย่าถือสา จองเวรจองกรรม น้อยใจ ไม่ตั้งใจ ไม่เจตนา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

อย่าถือสา จองเวรจองกรรม น้อยใจ ไม่ตั้งใจ ไม่เจตนา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Don’t hold it against me. 

อย่าถือสาฉันเลย, จองเวรจองกรรม

No need to care about it. 

อย่าได้แคร์มัน

Don’t take it to heart.  

อย่าเอามันมาใส่ใจ

Don’t worry about it.  

อย่าไปกังวลกับมัน

Don’t take offense.  

อย่าถือโทษ

It's not a big deal. Forget about it!

มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ลืมมันซะ ช่างมันเถอะ

I'm offended by what you did. 

ฉันน้อยใจเพราะสิ่งที่คุณทำไป /

ฉันขุ่นเคืองเพราะสิ่งที่คุณทำไป

Don’t hold a grudge against me.  อย่าถือโทษโกรธฉันเลย

อย่าจองเวรจองกรรม

He has/holds a grudge against me for something I did many years ago.
เขายังถือโทษโกรธเคืองฉันเพราะบางสิ่งที่ฉันได้ทำไปหลายปีที่แล้ว

ฉันไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้เจตนา พูดได้หลายแบบเช่น

I didn't mean to (do that).

I didn't do that on purpose.

It wasn't intentional.

It was unintentional.

That wasn't my intention.


แถมคำศัพท์สแลงคือ jack/snatch ที่แปลว่าแย่งหรือหยิบฉวย เช่น  

ฉันแย่งของกินเค้า

I jacked his food.

I snatched his food.  

I stole his food.


Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

Pleasure กับ Pressure ออกเสียงต่างกันอย่างไร, อย่ากดดันฉัน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

To ใช้อย่างไร

ดูแลตัวเองด้วยนะ เป็นห่วง หายไว ๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

พูดอ้อมค้อม แถ เข้าประเด็นได้แล้ว พูดเรื่อยเปื่อย ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

หมดความอดทน ทนไม่ไหวแล้ว ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

๕ คำที่แปลว่าสวย 5 Words That Mean "Suay"

Pull Off ไม่ได้แปลว่าดึงออกเหรอ ? งั้นแปลว่าอะไรกันแน่ ?!?

Were กับ Was ใช้ต่างกันอย่างไร