เด็กเส้น มีเส้นมีสาย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Connections / Connected
เด็กเส้น มีเส้นสาย

คำว่า noodles ต้องเติม s เพราะมีหลายเส้น

I had some noodles today.  

วันนี้ฉันกินก๋วยเตี๋ยว

หรือ I had some noodle soup.  

ฉันกินก๋วยเตี๋ยวน้ำ

I ate a noodle today.  

วันนี้ฉันกินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งเส้น)


He’s a person that doesn’t really have a lot of talent.  He just has connections.
เขาเป็นคนที่ไม่ได้มีความเก่งหรือความสามารถเท่าไหร่ เขาแค่มีเส้นสาย


He’s well connected. 

 เขามีเส้นสายดี เขาเป็นคนกว้างขวาง (รู้จักคนเยอะ)


He knows a lot of people so he’s able to get into clubs easier than most.
เขารู้จักคนเยอะก็เลยสามารถเข้าคลับได้ง่ายกว่าคนส่วนมาก


He’s got a lot of business connections. 
He’s got a lot of connections in the business world.
He’s well connected in the business world.  
เขามีเส้นสายทางธุรกิจมากมาย


He’s well connected in Bangkok.  

เขามีเส้นสายดีในกรุงเทพฯ


He’s got hook-ups. He’s got a hook.  

เขามีเส้นสาย มีช่องทาง


He’s a well connected individual so he can get things done easily.
เขาเป็นคนมีเส้นสายดี เขาจึงทำสิ่งต่างๆได้โดยง่าย


We have a deep connection.  

เราผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง


We’re connected.  

เราผูกพันกัน


I want to connect with you.  

ฉันต้องการสร้างความสัมพันธ์กับคุณ / 

ฉันต้องการทำความรู้จักกับคุณ
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม