มั่นใจ วัคซีน นักการเมือง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

politician (n.) พอเหลอะทิเฉิ่น นักการเมือง

special (adj.) สเป็ชโฉ่ลฺ~เฉิ่ลฺ พิเศษ

delicious (adj.) ดิ/เดอะลิเฉิ่น อร่อย

sunglasses (n.) ซั่นแกลสิซฺ แว่นกันแดด

Do you wanna get some new sunglasses? 

คุณต้องการแว่นกันแดดอันใหม่ไหม?

confident (adj.) ค่อนเฝอะเดินทฺ  มั่นใจ

He’s a very confident man. 

เค้าเป็นคนที่มั่นใจมากๆ

confidence (n.) ค่อนเฝอะเดินสฺ ความมั่นใจ

I need to build my confidence so that I can speak English 

with foreigners in my everyday life. 

ฉันต้องสร้างความมั่นใจเพื่อว่าฉันจะสามารถพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติในชีวิตประจำวันได้

vaccine แฟ็คซีน วัคซีน

I got a vaccination. 

ฉันฉีดวัคซีน

I got vaccinated for… 

ฉันฉีดวัคซีนสำหรับโรค...

 คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม