คาดการณ์ คาดหวัง ทำนาย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

Now we know that what she predicted has all come to pass.

ตอนนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่เธอคาดการณ์เอาไว้นั้นเกิดขึ้นทั้งหมดแล้ว

predict (v.)

คาดการณ์ / ทำนาย

We can’t really predict anything.

เราไม่สามารถคาดการณ์สิ่งใดได้เลย

expect (v.)

คาดการณ์ / คาดหวัง

This is very different from what I expected.

นี่มันแตกต่างจากที่ผมคาดการณ์เอาไว้มากเลยคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม