เชื่อใจ วางใจ ไว้ใจ เชื่อถือได้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

I’m asking you to trust me.

ฉันขอให้คุณเชื่อใจฉัน

trust (n.)

ความเชื่อใจ / ความไว้วางใจ

trust (v.)

เชื่อใจ / ไว้วางใจ


Can I trust you to get this done?

ฉันสามารถเชื่อใจคุณที่จะทำมันให้เสร็จได้ไหม ?

Do you trust me?

คุณเชื่อใจฉันไหม ?

trustworthy (adj.)

เชื่อถือได้

He’s very trustworthy friend.

เขาเป็นเพื่อนที่เชื่อถือได้มากๆคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม