ความผูกพัน ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

We have more than just love; we have a deep connection.
เรามีมากกว่าความรัก เรามีความผูกพัน
It's more than love; it's a deep bond.
มันเป็นมากกว่าความรัก นั่นคือความผูกพันคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม