การเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง บัตรลงคะแนน นักการเมือง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ 

หลังจากที่คนไทยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ประเทศไทยพร้อมสำหรับการเมืองยุคใหม่ โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 51 ล้านคน แต่ในจำนวนนี้มีบางคนไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ
 ซึ่งในการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในปี 2016 มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 55 เปอร์เซนต์ แสดงว่าที่เหลือนอนหลับทับสิทธิ หลายคนไม่ได้ออกไปลงคะแนน
 ตอนนี้หลายคนทราบกันแล้วว่า ผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไร ต้องติดตามกันว่านักการเมืองที่ได้รับเลือก จะรักษาคำพูดที่เคยให้ไว้หรือไม่ 
โดยมีนักการเมือง NIKITA KHRUSHCHEV เคยกล่าวไว้ว่า นักการเมืองเหมือนกันหมดทั่วโลก 
'เขาสัญญาว่าจะสร้างสะพานให้ ถึงแม้จะไม่มีแม่น้ำตรงนั้นก็ตาม'
 
 
เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม

 
Thailand is ready for a new political era.
ประเทศไทยพร้อมสำหรับการเมืองยุคใหม่
 
era (n.)  ยุค 
อ่านว่า เอ้ะหระ
 
new political era 
การเมืองยุคใหม่

There are over 51 million eligible voters.
 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 51 ล้านคน

voter (n.)  ผู้ลงคะแนน 
อ่านว่า โฟ่วเทอรฺ
 
eligible (adj.)  ซึ่งมีสิทธิ์ 
อ่านว่า เอ้ล เหลอะ เจอะ เบิล
 
eligible voter  
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
 
voter turnout 
เปอร์เซนต์ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
 
In the 2016 US Election, voter turnout was at 55 percent.
ในการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในปี 2016 มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ 55 เปอร์เซนต์

 
election (n.)  การเลือกตั้ง 
อ่านว่า อิเล็กเฉิ่น

 
Many people didn't cast a ballot. 
หลายคนไม่ได้ลงคะแนน
 
ballot (n.)  บัตรลงคะแนน
 อ่านว่า แบ้ะ เหลิท
 
cast a ballot 
หย่อนบัตรลงคะแนน
 
"Politicians are the same all over. 
They promise to build bridges even when there are no rivers."
 นักการเมืองเหมือนกันหมดทั่วโลก 
'เขาสัญญาว่าจะสร้างสะพานให้ ถึงแม้จะไม่มีแม่น้ำตรงนั้นก็ตาม'
 - NIKITA KHRUSHCHEVคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม