เยื้อง ๆ ตรงข้าม ทแยงมุม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เยื้อง อยู่เยื้องกับ ตรงข้าม ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

kitty-corner (US) / catty-corner (UK)  เยื้อง

It’s kitty-corner from the bank. /  It’s located diagonally from the bank.
มันอยู่เยื้องกับธนาคาร

diagonal  ทแยงมุม


opposite ตรงข้าม

The market is opposite (to) the post office. (UK)
ตลาดอยู่ตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์

The post office is across the street from the market. (US)
ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ตรงข้ามกับตลาด


the opposite of ตรงกันข้ามในเรื่องของความหาย

White is the opposite of black.

สีขาวเป็นสีที่ตรงกันข้ามกับสีดำ


Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

นั่งไขว่ห้าง นั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ดูแลตัวเองด้วยนะ เป็นห่วง หายไว ๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Good, Well, Nice ใช้แตกต่างกันอย่างไร

ห้าม ถูกห้าม แบน รสชาติจืดชืด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

การบอกเวลาเป็นภาษาอังกฤษ

ซะเมื่อไหร่ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เดินผ่าน ไม่ใช่ Walk Pass !!! Pass, Passed, Past ใช้อย่างไร

How About You? [Ep6] อะไรทำให้คุณรำคาญมากที่สุด ? What's your pet peeve?