เยื้อง ๆ ตรงข้าม ทแยงมุม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เยื้อง อยู่เยื้องกับ ตรงข้าม ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

kitty-corner (US) / catty-corner (UK)  เยื้อง

It’s kitty-corner from the bank. /  It’s located diagonally from the bank.
มันอยู่เยื้องกับธนาคาร

diagonal  ทแยงมุม


opposite ตรงข้าม

The market is opposite (to) the post office. (UK)
ตลาดอยู่ตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์

The post office is across the street from the market. (US)
ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ตรงข้ามกับตลาด


the opposite of ตรงกันข้ามในเรื่องของความหาย

White is the opposite of black.

สีขาวเป็นสีที่ตรงกันข้ามกับสีดำ


Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ใจร้อน ใจเย็น สบาย ๆ ชิว ๆ เย็นชา เยือกเย็น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Freak, Freak Out, Freaky, Freaking แปลว่าอะไรเหรอ และใช้ยังไงกันแน่

Another กับ Other ต่างกันอย่างไร

ติงต๊อง แปลก บ๊อง บ้า พิลึก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Turn On กับ Turn Off ใช้อย่างไร

เปิด ปิด เปิดใจกว้าง ใจแคบ เพื่อนสนิท ใกล้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

How About You? [Ep2] คุณกลัวอะไร ? Scared, Scare, Afraid ใช้อย่างไร

ที่รัก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Dude, Man, Bro, Sis ใช้อย่างไร