เปลี่ยนแปลง เงินทอน เศษสตางค์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

This doesn’t change anything. 

นี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยทั้งนั้น


change (v.) เปลี่ยนแปลง

change (n.) การเปลี่ยนแปลง เงินทอน


เช่น Change can be difficult sometimes. 

การเปลี่ยนแปลงนั้นยากในบางครั้ง


Do you have any change? 

คุณมีเหรียญไหม / คุณมีเศษสตางค์ไหม


Keep the change. 

เก็บเงินทอนเอาไว้ / ไม่ต้องทอน
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม