ชื่อประเทศอาเซียนออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

ชื่อประเทศอาเซียนออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

บรุไน 
Brunei 
อ่านว่า บรูว น่าย

กัมพูชา 
Cambodia 
อ่านว่า แค็ม โบ้ว เดีย

อินโดนีเซีย 
Indonesia 
อ่านว่า อิน โด นี่ ฉะ

ลาว 
Laos 
อ่านว่า ลาวสฺ


มาเลเซีย 

Malaysia

อ่านว่า เหมอะ เล่ ฉะ


เมียร์มาร์ 

Myanmar 

อ่านว่า เมี่ยนมารฺ


ฟิลิปปินส์ 

The Philippines

อ่านว่า เthอะ ฟิ่ลฺ เหลอะ พีนซฺ


สิงคโปร์ 

Singapore 

อ่านว่า ซิ่งเหงอะโพรฺ


ไทยแลนด์ 

Thailand 

อ่านว่า ทายแลนดฺ


เวียดนาม 

Vietnam 

อ่านว่า เฝียทนาม/เฝียทแนมคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม