ติงต๊อง แปลก บ๊อง บ้า พิลึก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

goofy กุ๊ฝิ (adj.) ติงต๊อง, ตลก

You're so goofy! คุณติงต๊องจัง

Don't be so goofy! อย่าทำตัวติงต๊อง

goof กูฟฺ (n.) คนติงต๊อง, คนขี้เล่น

You're a goof! คุณเป็นคนติงต๊อง

dork โดเออรฺคฺ (n.) คนที่ไม่เท่, คนเฉิ่ม

You're a dork! คุณเป็นคนเฉิ่ม

You're being such a dork! คุณทำตัวติงต๊องจัง

dorky โด้เออร-ขิ (adj.) ติงต๊อง, เฉิ่ม, เชย

You're so dorky! คุณเฉิ่ม

weird วิเออรฺดฺ (adj.) แปลก

You're so weird! คุณแปลกจัง

weirdo วิเออรฺโดว (n.) คนแปลก

You're a weirdo. คุณเป็นคนแปลก

crazy เคร่สิ (adj.) บ้า

You're crazy! คุณบ้า

You're driving me crazy!

คุณทำให้ฉันรำคาญจนแทบคลั่งไปเลย

wacky แวะขิ (adj.) บ๊อง, บ้า, แปลก

You're so wacky! คนบ๊อง

wacko แวะโคว (n.) คนบ๊อง, คนแปลก

He's a wacko. เค้าเป็นคนบ๊อง

freaky ฟริขิ (adj.) พิลึกกึกกือ, น่ากลัว

That creature is really freaky-looking.

สิ่งมีชีวิตสิ่งนั้นดูพิลึกจัง

freak ฟรีคฺ (n.) คนพิลึก

He's such a freak! เค้าช่างเป็นคนพิลึก

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

State, Province, County, City, Village, กับ Neighborhood ใช้อย่างไร

ทั้งๆ ที่ กับ ถึงแม้ว่า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Run ไม่ได้แปลว่า วิ่ง อย่างเดียว

ปากจัด ปากมาก ปากโป้ง ช่างติ มองโลกในแง่ร้าย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

พึ่งพา เชื่อใจ น่าเชื่อถือ ขึ้นอยู่กับ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เป็นยังไงบ้าง คุณมาจากไหน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Let's กับ Let Us ใช้ต่างกันอย่างไร

Should กับ Must ใช้อย่างไร, ต้อง น่าจะ ไม่น่าจะ ควร ไม่ควร ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร