ติงต๊อง แปลก บ๊อง บ้า พิลึก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

goofy กุ๊ฝิ (adj.) ติงต๊อง, ตลก

You're so goofy! คุณติงต๊องจัง

Don't be so goofy! อย่าทำตัวติงต๊อง

goof กูฟฺ (n.) คนติงต๊อง, คนขี้เล่น

You're a goof! คุณเป็นคนติงต๊อง

dork โดเออรฺคฺ (n.) คนที่ไม่เท่, คนเฉิ่ม

You're a dork! คุณเป็นคนเฉิ่ม

You're being such a dork! คุณทำตัวติงต๊องจัง

dorky โด้เออร-ขิ (adj.) ติงต๊อง, เฉิ่ม, เชย

You're so dorky! คุณเฉิ่ม

weird วิเออรฺดฺ (adj.) แปลก

You're so weird! คุณแปลกจัง

weirdo วิเออรฺโดว (n.) คนแปลก

You're a weirdo. คุณเป็นคนแปลก

crazy เคร่สิ (adj.) บ้า

You're crazy! คุณบ้า

You're driving me crazy!

คุณทำให้ฉันรำคาญจนแทบคลั่งไปเลย

wacky แวะขิ (adj.) บ๊อง, บ้า, แปลก

You're so wacky! คนบ๊อง

wacko แวะโคว (n.) คนบ๊อง, คนแปลก

He's a wacko. เค้าเป็นคนบ๊อง

freaky ฟริขิ (adj.) พิลึกกึกกือ, น่ากลัว

That creature is really freaky-looking.

สิ่งมีชีวิตสิ่งนั้นดูพิลึกจัง

freak ฟรีคฺ (n.) คนพิลึก

He's such a freak! เค้าช่างเป็นคนพิลึก

Facebook Google Twitter