คำภาษาอังกฤษที่ออกเสียงได้มากกว่าหนึ่งแบบ

Route, Either, Neither, Pajamas, Data, Finance, Direct, Direction, Live ออกเสียงอย่างไร

route ราวทฺ หรือ รูท (n.) ทาง 

either อีเthอร/อายเthอร อันใดอันหนึ่ง 

neither นีเthอร/ นายเthอร  ไม่ทั้งคู่ 

pajamas เผอะแจ้เหมิซ/เผอะจ้อเหมิซ (n.) ชุดนอน 

data เดเถอะ/แดเถอะ (n.) ข้อมูล, ตัวเลข, สถิติ 

finance ฟายแนนซฺ/ฟินแนนซฺ (n.) การเงิน, การคลัง (v.) จัดหาเงินทุนให้

direct เดอะเร็คฺทฺ/ ดายเร็คฺทฺ (adj.) ตรงไปตรงมา (v.) กำกับ

direction เดอะเร็คฺเฉิ่น/ ดายเร็คฺเฉิ่น (n.) เส้นทาง, ทิศทาง

live ลิฟฺ (v.) อาศัยอยู่  (adj.) สด ลายฟฺ ( เพิ่มเสียงก้องที่ลำคอ)

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

กวนตีน กวนประสาท กวนโอ๊ย รบกวน พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

Pity ใช้อย่างไร น่าสงสาร ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

อุตส่าห์ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

ภาษาอังกฤษไม่มีคำว่า ไฮโซ

Responsive image

อร่อย กลมกล่อม แซบ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

Success, Succeed, Successful, Successfully ใช้อย่างไร

Responsive image

สำนวนภาษาอังกฤษ English Idioms

Responsive image

Few, A Few, Little, A Little, Couple ใช้อย่างไร