รถไฟใต้ดินโตเกียว ผุดไอเดียแจกอาหารเช้าฟรีให้ผู้โดยสาร ลดความคับคั่งชั่วโมงเร่งด่วน

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ 


ใครๆก็รู้ว่ารถไฟใต้ดินที่โตเกียวแออัดมากในช่วงเช้า โดยบริษัทโตเกียวเมโทร ได้ผุดไอเดียแก้ปัญหาประชาชนหนาแน่นในช่วงเร่งด่วน 

ด้วยการเสนออาหารเช้าฟรี ให้กับผู้โดยสารที่มาเร็วกว่าปกติ คือช่วง 05.00-07.50 น. เพราะคนจะเริ่มคับคั่งตอน 08.00 น. เป็นต้นไป

 โดยอาหารเช้าที่จะได้รับคือ เทมปุระ และ โซบะ ซึ่งมีเกือบกว่า 1,000 บริษัท ที่เข้าร่วมในแคมเปญนี้ โดยที่บริษัทเหล่านี้ อนุญาตให้พนักงานมาทำงานเร็วขึ้น และงานเร็วขึ้นได้

 

เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม


The Tokyo subway is very crowded in the morning. 

รถไฟใต้ดินที่โตเกียวแออัดมากในช่วงเช้า


crowded (adj.)  แออัด, คนเยอะ 

อ่านว่า คร่าวดิด


cloud (n.) เมฆ 

อ่านว่า คลาวด


cloudy (adj.)  

มีเมฆมาก คล่าวดี


It's cloudy outside. 

ข้างนอกมีเมฆมาก


They are offering free food to ease rush hour congestion.

เขาเสนออาหารฟรีเพื่อช่วยลดปัญหาความคับคั่งในช่วงโมงเร่งด่วน


ease (v.)  บรรเทา, ช่วยให้ลด 

อ่านว่า อีซ (eez)


congestion (n.)  ความแออัด, ความคับคั่ง 

อ่านว่า เขิ่นเจ้สเจิ่น


It makes me want to wake up early. 

มันทำให้ฉันอยากตื่นเช้า


Nearly one thousand businesses are taking part in this campaign.

เกือบหนึ่งพันบริษัทมีส่วนร่วมในแคมเปญนี้


take part in 

มีส่วนร่วม


They're allowing their staff to start and end work earlier.

เขาอนุญาตให้พนักงานเริ่มและเลิกงานเร็วขึ้น


staff (n.) พนักงาน, ไม้เท้า 

อ่านว่า สแตฟ (US) หรือ สตาฟ (UK)


He has a large staff. 

เขามีพนักงานเยอะ


He has many staff members. 

เขามีพนักงานหลายคน


I have many staffs. 

ฉันมีไม้เท้าหลายอันคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม