มีศักดิ์ศรี มีเกียรติ ให้เกียรติ น่าเคารพนับถือ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

dignity (n.)  ศักดิ์ศรี

I have dignity.  ฉันมีศักดิ์ศรี


dignified (adj.)  มีศักดิ์ศรี, สง่าผ่าเผย

He’s a very dignified man.  

เขาเป็นคนมีศักดิ์ศรี

He did that in a very dignified manner.  

เขาทำสิ่งนั้นอย่างมีศักดิ์ศรี


honor (n.)  เกียรติ

It is such an honor to be here.  

นับว่าเป็นเกียรติที่ได้มาที่นี่


to be honored   รู้สึกเป็นเกียรติ

I feel so honored to be here.  

ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาอยู่ที่นี่


honorable (adj.)  มีเกียรติ

He is an honorable man.  

เขาเป็นบุคคลที่มีเกียรติ


respectable (adj.)  น่าเคารพนับถือ

She’s very respectable person.  

เธอเป็นผู้หญิงที่น่านับถือมาก


respected (adj.)  ได้รับความเคารพ

He’s a well-respected businessman.  

เขาเป็นนักธุรกิจที่ได้รับการนับหน้าถือตา


highly esteemed  ได้รับการยกย่อง

She’s highly esteemed amongst her colleagues.
เธอได้รับการยกย่องในหมู่เพื่อนร่วมงาน


admire แอ็ดไม่เยอร  (v.) ยกย่อง 

I admire you so much! 
ฉันยกย่องคุณมาก ๆ


respect รี สเป็คทฺ (v.) ให้เกียรติ, เคารพ (n.) ความเคารพ

Please respect me. 
กรุณาให้เกียรติฉัน

Please respect others' opinions.

กรุณาให้เกียรติความคิดเห็นของคนอื่น


respectful รี สเป็คทฺ เฟิลฺ (adj.) ซึ่งให้เกียรติคนอื่น, น่านับถือ
Please be respectful of others.
กรุณาให้เกียรติคนอื่น

Please don't disrespect others. 
กรุณาอย่าทำอะไรที่เป็นการไม่ให้เกียรติคนอื่น

ถ้าอยากพูดว่า อย่ามาดูถูกฉัน ก็ใช้ 

Don't insult me! หรือ Don't put me down! ก็ได้ครับ

ส่วน ให้เกียรติฉันหน่อย ก็พูดง่าย ๆ ว่า 

Please respect me. หรือ Can I get a little respect, please?


หรืออาจจะพูดว่า Don't disrespect me! ซึ่งแปลตรงตัวว่า "อย่าไม่ให้เกียรติฉัน" 

ความหมายคือประมาณว่า ให้เกียรติฉันซะ นั่นเองครับคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม