เวียดนามประกาศให้ปชช.ลดกินเนื้อหมา-แมว หวังรักษาภาพลักษณ์ในสายตาต่างชาติ

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ ที่ฮานอย ประเทศเวียดนาม มีการประกาศให้ลดการบริโภคเนื้อสุนัข 
Vietnamese officials urged residents to ease off eating dog meat.
ease off (v.) ค่อย ๆ ลด 

I like cat. ฉันชอบเนื้อแมว
I like cats. ฉันชอบแมว
I like dog. ฉันชอบเนื้อหมา
I like dogs. ฉันชอบหมา

ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้า
 They want to prevent the spreading of rabies.
spread (v.) กระจาย 
อ่านว่า สเปร็ด

rabies (n.) โรคพิษสุนัขบ้า
 อ่านว่า เร่บีซ

ที่ฮานอยหาร้านขายเนื้อสุนัขได้ง่าย ๆ ทั่วไป คนนิยมทานคู่กับเหล้าขาวและเบียร์ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้แค่ขอให้ลดการกินเนื้อหมา แต่ขอให้ลดการกินเนื้อแมวด้วย
 ทั้งนี้ ทางการฮานอยอยากรักษาภาพลักษณ์อันทันสมัย และมีอารยธรรม ในสายตาของชาวต่างชาติ

Eating dog has tarnished Hanoi's image.
การกินหมาทำให้ภาพลักษณ์ของฮานอยเสื่อมเสีย 

tarnish (v.) 
ทำให้มัวหมอง, ทำให้เสื่อมเสียคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม