พ่อค้า แม่ค้า เบาะ เครื่องกันกระแทก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ 

วงการขนส่งพัสดุหัมรักษ์โลกมากขึ้น เมื่อบริษัทญี่ปุ่นเกิดไอเดีย ที่จะใช้เครื่องกันกระแทก เป็นป๊อปคอร์น ปกติแล้วเวลาส่งของจะใช้ บับเบิ้ลโฟม หรือ การยัดกระดาษ เพื่อป้องกันการกระแทก แต่จะทำให้เกิดขยะมากมาย โดยเฉพาะโฟมที่ย่อยสลายยาก แต่ล่าสุดที่ญี่ปุ่นป๊อปคอร์นกันกระแทก กำลังได้รับความนิยม เพราะมันเป็นเครื่องกันกระแทกที่สามารถกินได้ ไม่ก่อให้เกิดขยะ แล้วเกิดความรู้สึกดีๆกับผู้ที่รับอีกด้วย จริงๆแล้วมีอีกหลายไอเดีย พ่อค้าแม่ค้าบางคนใช้ขนมถุงเป็นเครื่องกันกระแทก บางคนแนะนำว่าสามารถใช้วัสดุธรรมชาติได้ พวกเปลือกข้าว เม็ดนุ่น และอื่นๆ ถ้าคุณมีไอเดียดีๆ บอกให้เรารู้หน่อย

เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม A new kind of package cushioning has arrived: popcorn! เครื่องกันกระแทกใหม่มาแล้ว นั่นก็คือป๊อปคอร์น

cushion (n.) เบาะ, เครื่องกันกระแทก 

อ่านว่า คึเฉิ่น

package cushioning 

เครื่องกันกระแทกสำหรับส่งพัสดุ

edible packaging 

เครื่องพัสดุที่กินได้

edible (adj.) ซึ่งกินได้ 

อ่านว่า เอ๊ะดิเบิล

inedible (adj.) ซึ่งกินไม่ได้ 

อ่านว่า อินเอ๊ะดิเบิล

Some Thai vendors use small snack bags as package cushioning. พ่อค้าบางคนใช้ขนมถุงเป็นเครื่องกันกระแทก

vendor (n.) พ่อค้า, แม่ค้า 

อ่านว่า เฟ่นเดอรฺ

It you've got a good idea, let us know! ถ้าคุณมีไอเดียดีๆ บอกให้เรารู้หน่อยคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม