หมอก หน้ากาก ความหมายและการออกเสียงที่ถูกต้อง

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์...


สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 กลับมาปกคลุมพื้นที่ กทม.อีกครั้ง หลังเคยเป็นวิกฤตเมื่อต้นปี พบค่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายจุด จนทำให้ กทม.ติดอันดับเมืองที่มีอากาศแย่ที่สุดของโลก ทั้งนี้สาเหตุเกิดจากกระแสลมที่มีกำลังอ่อน ทำให้ฝุ่นควันที่มาจากท่อไอเสียรถ โรงงานอุตสาหกรรม การเผาขยะ ไม่ระบายออกจากพื้นที่กลายเป็นหมอกควัน กระทบต่อสุขภาพประชาชน

รียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม  

It's not fog or smoke. 

มันไม่ใช่หมอกหรือควัน

The Return of the Dust 

การกลับมาของฝุ่น

fog (n.) หมอก 

อ่านว่า ฟอก

frog (n.) กบ 

อ่านว่า ฟรอก

There's a thick fog outside.

ข้างนอกมีหมอกหนา

It's really foggy. 

มีหมอกเยอะ

fog + smoke = smog

smoggy (adj.) 

มีหมอกควันเยอะ

The city is so smoggy. 

เมืองมีหมอกควันเยอะ

You should wear a face mark. 

คุณควรใส่เครื่องหมายบนหน้า

mark X mask /

You should wear a face mask. 

คุณควรใส่หน้ากาก

mask (n.) หน้ากาก

อ่านว่า แมสคฺ (US) มาสคฺ (UK) รายละเอียดเพิ่มเติม https://morning-news.bectero.com/inte...คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม