การนินทา นินทาลับหลัง ภาษาอังกฤษพูดและออกเสียงอย่างไร?

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์


ผลวิจัยจากยี่ห้อไวน์แห่งหนึ่งที่ทำการศึกษาราชีนีช่างคุยแห่งอังกฤษ ปรากฎว่าผู้หญิงจะใช้เวลานินทาคนอื่นเฉลี่ย 5 ชม. ต่อวัน คิดเป็น 1 ใน 3 ของเวลาตื่น

โดยจะพูดกับคนใกล้ตัว ที่บ้าน หรือร้านค้าคนสนิท เนื้อหาที่พูดจะเป็นเรื่องอาหาร ความสวยความงาม น้ำหนัก และเรื่องของคนอื่น

อีกงานวิจัยหนึ่งชี้ว่า คนที่ซุบซิบนินทาจะทำให้มีความสุข และสุขภาพแข็งแรงขึ้น เพราะฮอร์โมนหลายประเภทจะลดความเครียด และความกังวล


ศัพท์ข่าวเช้านี้


gossip (v.) นินทา (n.) การนินทา อ่านว่า กอสิพ

Don't gossip about me! อย่านินทาฉัน

to talk behind someone's back คุยลับหลังใครคนหนึ่ง

I don't like people who talk behind my back. ฉันไม่ชอบคนที่คุยลับหลังฉัน

talk crap 

นินทาลับหลัง

Don't talk crap on me! อย่านินทาฉันลับหลัง

She can't keep a secret. เธอเก็บความลับไม่อยู่

She has a big mouth. เธอปากสว่าง

If I know, the world knows! ถ้าผมรู้ โลกก็รู้

คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม