ต้องไปแล้ว ต้องรีบไปแล้ว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ต้องไปแล้ว ต้องรีบไปแล้ว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

 I gotta ย่อมาจาก I have got to

I gotta bounce. ฉันต้องรีบไป

I gotta get going. ฉันต้องรีบไปแล้ว

I gotta run. ฉันต้องรีบไป

I gotta take off. ฉันต้องรีบไป

I gotta jet.ฉันต้องรีบไป

I gotta head out. ฉันต้องรีบไป

I gotta hit the road. ฉันต้องรีบไป

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

อุตส่าห์ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Another, Other, The Other, The Others ต่างกันอย่างไร

Peace of Mind กับ Piece of My Mind แปลว่าอะไร

ซะเมื่อไหร่ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ลืม ขี้ลืม ลืมสนิท ใจลอย ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English

จริงเหรอ!?! จริงสิ งั้นเหรอ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ถ่ายรูปขึ้นกล้อง ตัวจริง ตัวเป็นๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร