ต้องไปแล้ว ต้องรีบไปแล้ว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ต้องไปแล้ว ต้องรีบไปแล้ว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

 I gotta ย่อมาจาก I have got to

I gotta bounce. ฉันต้องรีบไป

I gotta get going. ฉันต้องรีบไปแล้ว

I gotta run. ฉันต้องรีบไป

I gotta take off. ฉันต้องรีบไป

I gotta jet.ฉันต้องรีบไป

I gotta head out. ฉันต้องรีบไป

I gotta hit the road. ฉันต้องรีบไป

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

How About You? [Ep3] มื้อเช้าชอบกินอะไร ? What do you like to have for breakfast?

Yet ใช้อย่างไร

ตะกละตะกลาม สวาปาม มูมมาม ตรรกะ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ไปเที่ยวกรุงโตเกียวและเจอกก็อดซิลล่ากัน !! Let's go see Godzilla in Tokyo!

หนุ่มรัสเซียคึกคะนอง โดดจากตึกชั้น 4 ลงใส่กองหิมะนุ่ม ๆ

โลกสวย พูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร

Everyday กับ Every day เมื่อไหร่เขียนติดกันและเมื่อไหร่เขียนแยกกัน ???

How About You? [Ep1] มะม่วงสุก = Happy Mango???