ลูกครึ่ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ลูกครึ่ง พูดง่ายๆ ว่า I'm half-Thai, half-ชาติอื่น เช่น
I'm half-Thai, half-American. ฉันเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกัน

I'm half-Thai, half-Japanese. ฉันเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่น

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

ฉันภูมิใจที่เป็นคนไทย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

อย่าเหมารวม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Stereotype แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร

Responsive image

Pure, Cure, Sure ออกเสียงอย่างไร

Responsive image

หัวกะทิ ดีที่สุด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

As...As ใช้อย่างไร

Responsive image

Ketchup กับ Tomato Sauce ต่างกันอย่างไร

Responsive image

So Far, So Good ไม่ได้แปลว่า ไกลมาก ดีมาก นะ ๕๕๕

Responsive image

เคย ไม่เคย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Have You Ever, Do You Ever, Never ใช้อย่างไร