How are you? ตอบอย่างไรดีนอกจาก แอมไฟน์แต๊งกิ้ว ???

10 คำตอบสำหรับคำถาม How are you?

นอกจากจะตอบว่า I’m fine, thank you, and you? ยังใช้ประโยคเหล่านี้ได้

I’m good.  What about you?

I’m great.

I’m excellent.

I’m awesome.

I’m fantastic.

I’m terrific.

I’m well.

Not bad.

I’m splendid.

Never better.  ไม่เคยดีเท่านี้มาก่อน (เล่นสำนวน)

ตามด้วยหนึ่งในประโยคเหล่านี้ที่แปลว่า แล้วคุณล่ะ

You?

And you?

Yourself?

How about you?

What about you?
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม