ภาษาอังกฤษที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร !!! ต้องพูดว่าอะไรบ้าง ???

Immigration and customs 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร


interpreter (n.) ล่าม

translator (n.) นักแปล


director (n.) ผู้บังคับการ 


purpose (n.) วัตถุประสงค์

propose (v.) นำเสนอ ขอแต่งงาน

เช่น What is the purpose of your visit? 

จุดประสงค์ในการมาที่นี่ของคุณคืออะไร


What brings you to America? 

คุณมาทำอะไรที่อเมริกา


What did you bring to America? 

คุณเอาอะไรมาอเมริกา


field trip (n.) ทัศนศึกษา

field (n.) ทุ่ง สนาม วงการ


How long will you be staying? / How long will you stay?

จะอยู่นานเท่าไหร่


five days 5 วัน 

ระวังออกเสียงผิดเป็น Friday วันศุกร์

 

five days ago 5 วันที่แล้ว


for five days ระยะเวลา 5 วัน


file / document (n.) เอกสาร


visa 

การตรวจลงตรา เอกสารอนุญาตให้เข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง


deport (v.) เนรเทศ 

detain (v.) กักขัง
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม