ลามก หยาบคาย ความประพฤติ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ลามก หยาบคาย ความประพฤติ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 


Lewd conduct in public is illegal. 

พฤติกรรมลามกอนาจารในที่สาธารณะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย


conduct (n.) 

ความประพฤติ


lewd (adj.) 

ลามก อ่านว่า ลูด


rude (adj.) 

หยาบคาย อ่านว่า รูด


Don't be rude or lewd! 

อย่าหยาบคายหรือลามก


Several couples were caught getting it on. 

หลายคู่ถูกจับขณะมีเพศสัมพันธ์กัน


to get it on 

มีเพศสัมพันธ์กัน


P.D.A. ย่อมาจาก Public Display of Affection 

การแสดงออกทางอารมณ์ในที่สาธารณะคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม