อุตส่าห์ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

อุตส่าห์ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า 

to make an effort to...

to go out of one's way to...

to go through the trouble of...

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

สัมภาษณ์งาน เป็นภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Basic English

เงินดาวน์ ภาษาอังกฤษ Star Money? รึเปล่า ?

ขี้เก๊ก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Weather กับ Whether ต่างกันอย่างไร

การเสนอหรือขอความช่วยเหลือ เป็นภาษาอังกฤษ

คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะ... ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

State, Province, County, City, Village, กับ Neighborhood ใช้อย่างไร