ถือศีล ทำบุญ มีศีลธรรม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสส่วนลดคอร์สออนไลน์
กับอาจารย์อดัมสูงสุดถึง 500฿!

ถือศีล ทำบุญ มีศีลธรรม ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

To observe religious precepts.  การถือศีลในศาสนา

The Five Buddhist Precepts. ศีลห้าในศาสนาพุทธ

He lives by the Five Buddhist Precepts.  เขาถือศีลห้า

He lives by … / He keeps … / He obeys the commandments.
เขายึดถือพระบัญญัติ (ในศาสนาคริสต์)

He practices Dharma.  เขาฝึกธรรมมะ

To make merit.  ทำบุญ

I’m making merit.  ฉันกำลังทำบุญ

I’m going to the temple to make merit.  ฉันกำลังไปวัดเพื่อทำบุญ

ถ้าจะอธิบายว่า to make merit หมายความว่าอะไร ก็บอกว่า

You’re doing good things to create positive karma for yourself.
คุณกำลังทำสิ่งดีๆเพื่อสร้างกรรมดีให้ตัวเอง

Karma  กรรม

To free birds. / To free fish. ปล่อยนก / ปล่อยปลา

To offer food to a monk / To offer alms to a monk
ใส่บาตรให้พระ

Buddhist monks go on an alms round every morning.
พระออกบิณฑบาตรทุกเช้า

He is a moral person. เขาเป็นคนมีศีลธรรม

He has morals. / He has high morals. เขาเป็นคนมีศีลธรรม

Where are your morals?  ศีลธรรมคุณหายไปไหน

He is immoral. เขาเป็นคนไม่มีศีลธรรม

He’s an immoral person.  เขาเป็นคนไม่มีศีลธรรม

อย่าจำสับสนกับ mortal  ไม่เป็นอมตะ มีวันตาย / immortal  เป็นอมตะ ไม่มีวันตาย

morality  หลักศีลธรรม


Facebook Google Twitter


เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับอาจารย์อดัม

แพ็กเกจออนไลน์

คอร์สแพ็กเกจรายปี 5 คอร์ส พร้อมส่วนลด

คอร์สแพ็กเกจรายปี
5 คอร์ส พร้อมส่วนลด

... ... ... ... ... ...
1
คอร์ส งู ๆ ปลา ๆ
฿1,250
2
คอร์สดำน้ำตื้น
฿1,000
3
คอร์สชัดเวอร์
฿1,300
4
What's Up, Thailand?!
฿1,150
5
Phrasal Verbs
฿2,000
ยอดรวม
ลด ฿500 เหลือเพียง 
฿6,700
฿6,200
 • 29 ชั่วโมง
 • 56 บทเรียน
 • พร้อมบททดสอบท้ายบท
 • 1000+ ประโยคที่ใช้ได้จริง
 • 365 วันใช้งาน
 • ดูได้ไม่จำกัดครั้ง

คอร์สแพ็กเกจครึ่งปี 5 คอร์ส พร้อมส่วนลด

คอร์สแพ็กเกจครึ่งปี
5 คอร์ส พร้อมส่วนลด

... ... ... ... ... ...
1
คอร์ส งู ๆ ปลา ๆ
฿1,250
2
คอร์สดำน้ำตื้น
฿1,000
3
คอร์สชัดเวอร์
฿1,300
4
What's Up, Thailand?!
฿1,150
5
Phrasal Verbs
฿2,000
ยอดรวม
ลด ฿800 เหลือเพียง 
฿6,700
฿5,900
 • 29 ชั่วโมง
 • 56 บทเรียน
 • พร้อมบททดสอบท้ายบท
 • 1000+ ประโยคที่ใช้ได้จริง
 • 180 วันใช้งาน
 • ดูได้ไม่จำกัดครั้ง

คอร์สแพ็คเกจรายปีทุกคอร์ส 8 คอร์ส พร้อมส่วนลด

คอร์สแพ็คเกจรายปีทุกคอร์ส
8 คอร์ส พร้อมส่วนลด

... ... ... ... ... ... ... ...
1
คอร์ส งู ๆ ปลา ๆ
฿1,250
2
คอร์สดำน้ำตื้น
฿1,000
3
คอร์สชัดเวอร์
฿1,300
4
What's Up, Thailand?!
฿1,150
5
English Makeover 1
฿1,050
6
English Makeover 2
฿ 950
7
Hello, Grammar
฿1,350
8
Phrasal Verbs
฿2,000
ยอดรวม
ลด ฿2,050 เหลือเพียง 
฿10,050
฿8,000
 • 46.5 ชั่วโมง
 • 77 บทเรียน
 • พร้อมบททดสอบท้ายบท
 • 1000+ ประโยคที่ใช้ได้จริง
 • 365 วันใช้งาน
 • ดูได้ไม่จำกัดครั้ง