ตีนกา ริ้วรอย คิ้ว ขนตา รูขุมขน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ตีนกา แปลตรงตัวได้เลยว่า crow's feet โครซฺ ฟีท
ริ้วรอย wrinkle / wrinkles ริงโค็ลฺ~เคิลฺ
คิ้ว eyebrow / eyebrows อายบราวซฺ ไม่ใช่ โบรซ
ขนตา eyelash อายแลช (ข้างเดียว) eyelashes อายแลฉิซฺ (สองข้าง) 
รูขุมขน pore / pores โพเออรฺซฺ

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ชาวอังกฤษกับชาวอเมริกันเปรียบเทียบสำเนียงกัน

เรื่องมาก เยอะ เลือกมาก จู้จี้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Make กับ Do ใช้ต่างกันอย่างไร เสียเซลฟ์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Congratulations! แสดงความยินดีและการขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษ

ฉันภูมิใจที่เป็นคนไทย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Peace of Mind กับ Piece of My Mind แปลว่าอะไร

ห้องน้ำ พูดเป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำ มีคำอะไรบ้าง

ไม่เกี่ยว ไม่เข้าเรื่อง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร