น้ำหนักขึ้น/ลง ล่ำสัน กล้ามใหญ่ รูปร่างดี ความเป็นชาย/หญิง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Let’s call it quits. 

(สำนวน) พวกเราเลิกกันเถอะ


Have you guys gained weight? 

พวกคุณน้ำหนักขึ้นหรือเปล่า


Have you gained weight? 

คุณน้ำหนักขึ้นหรือเปล่า


Have you lost weight? 

คุณผอมลงหรือเปล่า


put on weight  

น้ำหนักขึ้น


dropped a few pounds 

ลดลงแค่ไม่กี่ปอนด์


Let’s burn some fat. 

มาเผาผลาญไขมันกันเถอะ


burn off เผาผลาญ


Burn fat and calories. 

เผาผลาญไขมันและแคลอรี


Build some muscles.  

สร้างกล้ามเนื้อ


muscle (n.)  กล้ามเนื้อ 

ระวังออกเสียงผิดเป็น mussel (n.) หอยแมลงภู่


muscles (n.) กล้ามเนื้อหลายมัด


muscular (adj.) ล่ำสัน


ripped (adj.) มีกล้ามคมชัด

lean (adj.)มีไขมันน้อย


swole (adj.) กล้ามใหญ่


fit (US) (adj.) รูปร่างดี

fit (UK) (adj.) เซ็กซี่


lift = lift weights ยกน้ำหนัก

เช่น John is lifting weights every day because he wants to get swole.

จอห์นยกน้ำหนักทุกวันเพราะเขาต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อ


weightlifting (n.)

การยกน้ำหนัก กีฬายกน้ำหนัก


waiting for the lift 

กำลังรอลิฟต์


wait on someone 

คอยรับใช้ บริการ


Let me demonstrate. 

ให้ฉันสาธิตให้ดู


masculine (adj.) 

มีความเป็นชาย


feminine (adj.) 

มีความเป็นหญิง


in hell ในนรก


inhale / breath in (v.) หายใจเข้า


breathe (v.) หายใจ

breath (n.) ลมหายใจ


inhaler (n.) ยาดม


exhale / breath out (v.) หายใจออก


Excel โปรแกรม Excel

excel (v.) ทำได้ยอดเยี่ยม
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม