ทันสมัย ล้าสมัย ร่วมสมัย ชั่วคราว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

How are you? / How are you doing? / How’s it going / How have you been 

คุณเป็นอย่างไรบ้าง คุณสบายดีไหม

What’s up man/girl? 

เป็นยังไงบ้าง (ใช้กับเพื่อน)


Where are you from? / Where do you come from? 

คุณมาจากที่ไหน

the States / the United States of America / the US / the USA / America 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

stage เวที


I’m boring. 

ฉันเป็นคนน่าเบื่อ

I’m bored. 

ฉันรู้สึกเบื่อ

sick (adj.) 

ป่วย ไม่สบาย รู้สึกไม่ดี (ทางจิตใจ หรือทางกาย)

sick of something (สำนวน) รู้สึกเอือมระอา เบื่อกับสิ่งในสิ่งหนึ่ง

เช่น I’m sick of doing homework every day.

ฉันรู้สึกเบื่อที่จะต้องทำการบ้านทุกวัน


new-school ทันสมัย

old-school ล้าสมัย เชย

เช่น He likes to listen to old-school hip hop.

เขาชอบฟังเพลงฮิปฮอปเก่าๆ


contemporary ทันสมัย ร่วมสมัย

เช่น We visited a contemporary art museum.

พวกเราไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะแบบร่วมสมัยมา


temporary ชั่วคราว

เช่น This is only a temporary solution.

นี่เป็นเพียงการแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้น


Time’s up. หมดเวลาแล้ว

Time flies. (สำนวน) เวลาผ่านไปเร็ว

เช่น Time flies when you’re having fun. 

เวลาผ่านไปเร็ว ในช่วงเวลาที่คุณสนุก

That’s odd. นั่นเป็นเรื่องแปลก

odd แปลก คี่

buzzer ออด

bell ระฆัง กระดิ่ง

Saved by the bell. (สำนวน) ระฆังช่วยชีวิตไว้
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม