การออกเสียงภาษาอังกฤษ help hell hail fail fell tail tell

help อ่านว่า เฮ็ลฺพฺ 

ช่วยเหลือ


เมื่อพูดเชื่อมกับคำอื่น 

เช่น How can I help you? อ่านว่า เฮ็ลฺปยิว

ให้ฉันช่วยอะไรไหมคะ/ครับ


hell อ่านว่า เฮ็ลฺ (เสียงสั้น)

นรก


hail อ่านว่า เฮ็ลฺ (เสียงยาว)

ลูกเห็บ 


fail 

ล้มเหลว


fell ตก ร่วง ล้มลง

fall (v2)


tail 

หาง


tale 

รื่องเล่า นิทาน


tell 

บอก


เช่น I don’t want to go to hell. 

ฉันไม่อยากตกนรก


It’s hailing outside. 

ลูกเห็บตกอยู่


Do you think it ever hails in hell?

คุณคิดว่าลูกเห็บเคยตกในนรกไหม
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม