อดทน ผู้ป่วย ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร?

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์...


บุคลากรทางการแพทย์มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าคนปกติ ดังนั้นที่สหรัฐอเมริกาจึงใช้หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยแทน โดยหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่า Vici พัฒนาโดยบริษัท InTouch Health มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและวินิจฉัยขั้นพื้นฐาน 

เช่น วัดอุณหภูมิคนไข้, ส่งอาหาร เจ้าตัวนี้มีกล้องและจอภาพใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะสัมผัสผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด 

พยาบาลจะบังคับหุ่นยนต์ผ่านหน้าจอเพื่อเข้าไปใกล้ผู้ป่วย ดูอาการและพูดคุยด้วย ศัพท์ข่าวเช้านี้

patient (n.) ผู้ป่วย

อ่านว่า เพ่เฉิ่นทฺ


He's a patient at this hospital. 

เขาเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแห่งนี้


patient (adj.) ซึ่งอดทน 

อ่านว่า เพ่เฉิ่นทฺ


Be patient. 

จงอดทน


He's patiently waiting. 

เขากำลังรออย่างอดทน


He's a patient person. 

เขาเป็นคนที่มีความอดทน


He's a patient patient. 

เขาเป็นผู้ป่วยที่มีความอดทน


impatient (adj.) ไม่อดทน, ใจร้าย 

อ่านว่า อิมเพ่เฉิ่นทฺ


Don't be impatient! 

อย่าใจร้อนสิ


ใจเย็นๆ Relax รีแล่คสฺ / Calm down คอลม ดาวนฺ / Simmer down ซิเมอร ดาวนฺ / Chill out ฉิล่าวท


ไปหาหมอ 

find the doctor (ผิด)


I'm going to see the doctor. / I'm going to the doctor's office. 

ฉันจะไปหาหมอ (ถูก)


Wash your hands often. 

ล้างมือบ่อยๆรายละเอียดเพิ่มเติม https://news.bectero.com/news/172181คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม