คำว่า peace (สันติภาพ) ใช้เป็นคำอำลาได้เลย !!!

Peace / Please

peace (n.)  สันติภาพ

We live here in peace.  

เราอยู่ที่นี่กันอย่างสันติ(ในสันติภาพ)

See you later. Peace!  

เป็นการกล่าวลาแบบเก๋าๆ

peaceful (adj.)  ซึ่งเป็นสันติภาพ สงบสุข

Thailand is a peaceful country.  

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสันติภาพ

The baby is sleeping peacefully.  

เด็กทารกกำลังนอนหลับอย่างสงบ

 

please  ได้โปรด / เอาใจ/ ทำให้พอใจ

Could you please watch my stuff for a second?
ได้โปรดช่วยเฝ้าของให้แป๊บนึงได้มั้ย

Q: Would you like a cup of tea?
A: Yes, please.

Jane’s boyfriend is always trying to please her.
แฟนหนุ่มของเจนพยายามจะเอาใจหล่อนตลอดเวลา

pleased (adj.)  ยินดี ดีใจ พอใจ

I’m pleased to meet you.  ฉันยินดีที่ได้พบคุณ
สังเกตว่าต้องเติมตัว
d และออกเสียงตัว d ด้วย
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม