นิสัยไม่ดี ติดเป็นนิสัย บุคลิค ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

นิสัยไม่ดี ติดเป็นนิสัย บุคลิค 
ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

Biting your nails is a bad habit.
การกัดเล็บเป็นนิสัยที่ไม่ดี

I don't like his/her charactor/personality.
ฉันไม่ชอบบุคลิคของเขาเลย

Rude (adj.) หยาบคาย
He/She's a rude person.
เขาเป็นคนหยาบคาย 

Mean (adj.) ใจร้าย
He/She's a mean person.
เขาเป็นคนใจร้าย

annoy (v.) ทำให้รำคาญ 
annoyed (adj.) รำคาญ
annoying (adj.) น่ารำคาญ

He/She's annoying.
เขาน่ารำคาญ

Addiction (n.) นิสัยเสพติด, การติดอะไรสักอย่าง เช่น 
addicted (adj.) ติด
He/She's addicted to alcohol/cigarettes.
เขาติดเหล้า/บุหรี่

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

RL ท้ายคำออกเสียงอย่างไร เช่น Girl, Pearl, Curl, World, Whirl

Responsive image

Too, Also, As Well, But กับ Though ใช้อย่างไร

Responsive image

Bow, Blow, Bro, Bowl, Bold, Bull, Bolt, Brown ออกเสียงต่างกันอย่างไร

Responsive image

เราเลิกคุยกันดีกว่า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร, Perhaps แปลว่าอะไร, Heading ใช้อย่างไร

Responsive image

วลีที่ใช้บ่อย Useful Phrasal Verbs

Responsive image

ตามน้ำ ไปหาเอาข้างหน้า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

คำที่ลงท้ายด้วย -ed ออกเสียงอย่างไร

Responsive image

การออกเสียงภาษาอังกฤษ Hour, Our, Flour, Flower, Sour