ถ่ายรูปขึ้นกล้อง ตัวจริง ตัวเป็นๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

He's very photogenic.
ฮีสฺ เฟะรี โฟโทเจ้นหนิค
เค้าถ่ายรูปขึ้นกล้อง

He looks good in pictures.
ฮี เลอะคสฺ เกอะดิน พิคเชอรซฺ
เค้าดูดีในรูป

She looks great in person.
ชี เลอะคสฺ เกร้ดิน เพอรเสิ่น
ตัวจริงดูดีมากๆ

I met him in real life the other day.
อาย เม็ท ฮิม อิน รีลฺ ไลฟฺ thอิ อะเthอร เด
ฉันเจอเค้าตัวเป็น ๆ เมื่อวันก่อน

He/She looks better in real life than he/she does in pictures.
ฮี/ชี เลอะคสฺ เบะเดอรฺ อิน รีล ไลฟฺ แthน ฮี/ชี ดัซ อิน พิคเชอรซฺ
ตัวจริงดูดีกว่าในรูป

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

Approach กับ Make A Move ใช้อย่างไร

Hang Out, Hang Up, Hang On แปลว่าอะไร ใช้อย่างไร

ทั้งๆ ที่ กับ ถึงแม้ว่า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

คำที่สะกดด้วย Ch แต่ออกเสียงเป็น Sh

I'm so hot! ทะลึ่งรึเปล่า

ค่านิยม กับ รสนิยม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษจากหนังเรื่อง Return to Sender

Sale, Sell, Fail, Fell, Whale, Well, Hell, Hail, Jail, Gel ออกเสียงอย่างไร