เหนื่อย หมดแรง อ่อนเพลีย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

I'm pooped!
(อายมฺ พูพฺทฺ)
ไม่ได้หมายถึงว่า ฉันอึแล้ว ๕๕๕
ฉันอึแล้วคือ I pooped. เฉยๆครับ
ส่วน I'm pooped เป็นภาษาพูดที่ใช้บ่อยเหมือนกันความหมายคือ ฉันเหนื่อยมาก ฉันอ่อนเพลีย หรือ ฉันหมดแรง นะครับ
คำพูดอื่นๆที่มีความหมายคล้ายกันได้แก่

I'm exhausted. 
(อายมฺ เอ็กฺ-ซ่อ*-สถิด )
เหน็ดเหนื่อยมาก
*ซ ออกเป็น Z

I'm tired.
(อายมฺ ทายเยอรดฺ ไม่ใช่ ไท หรือ ทาย นะ)
เหนื่อย หรือ ง่วง

I'm out of energy!
(อายมฺ อาวดัฟ** เอ็น-เนอร-จี)
หมดแรง
 **เชื่อมเสียง out of และ ฟ ออกเป็น V
ถ้าพูดเร็วๆอาจจะกลายเป็นประมาณว่า  อายเมาดัฟเฟ็นเนอรจี
โดย ฟ เพิ่มเสียงก้องที่ลำคอ นะครับ

I'm sleepy/drowsy.
(อายมฺ สลี-ปี/ เดรา-ซี*)
สะลึมสะลื หรือ ง่วง

*ซ ออกเป็น Z

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

Rock มีหลายความหมาย

Responsive image

แทงข้างหลัง นอกใจ ผิดสัญญา ผิดคำพูด โกหก ทรยศ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

นั่งไขว่ห้าง นั่งขัดสมาธิ นั่งพับเพียบ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

ผิดหวัง ทำให้ผิดหวัง น่าผิดหวัง ความผิดหวัง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ๘ Everyday English 8

Responsive image

เคย ไม่เคย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร Have You Ever, Do You Ever, Never ใช้อย่างไร

Responsive image

ระวังออกเสียงผิด ! คำที่สะกดด้วย AR แต่ออกเสียงเป็น ER

Responsive image

Pooped แปลว่าเหนื่อยเหรอ ? เหนื่อยภาษาอังกฤษว่าอย่างไรได้บ้าง