เหนื่อย หมดแรง อ่อนเพลีย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

I'm pooped!
(อายมฺ พูพฺทฺ)
ไม่ได้หมายถึงว่า ฉันอึแล้ว ๕๕๕
ฉันอึแล้วคือ I pooped. เฉยๆครับ
ส่วน I'm pooped เป็นภาษาพูดที่ใช้บ่อยเหมือนกันความหมายคือ ฉันเหนื่อยมาก ฉันอ่อนเพลีย หรือ ฉันหมดแรง นะครับ
คำพูดอื่นๆที่มีความหมายคล้ายกันได้แก่

I'm exhausted. 
(อายมฺ เอ็กฺ-ซ่อ*-สถิด )
เหน็ดเหนื่อยมาก
*ซ ออกเป็น Z

I'm tired.
(อายมฺ ทายเยอรดฺ ไม่ใช่ ไท หรือ ทาย นะ)
เหนื่อย หรือ ง่วง

I'm out of energy!
(อายมฺ อาวดัฟ** เอ็น-เนอร-จี)
หมดแรง
 **เชื่อมเสียง out of และ ฟ ออกเป็น V
ถ้าพูดเร็วๆอาจจะกลายเป็นประมาณว่า  อายเมาดัฟเฟ็นเนอรจี
โดย ฟ เพิ่มเสียงก้องที่ลำคอ นะครับ

I'm sleepy/drowsy.
(อายมฺ สลี-ปี/ เดรา-ซี*)
สะลึมสะลื หรือ ง่วง

*ซ ออกเป็น Z

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

โกรธ โคตรยัวะ โมโห ทั้งแบบสูภาพและไม่สุภาพ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

I think so. ไม่ได้แปลว่า ฉันเห็นด้วย

When กับ While ใช้งานอย่างไร ออกเสียงอย่างไร

How About You? [Ep4] หนังเรื่องโปรดของคุณคือเรื่องอะไร ? What's your favorite movie?

อย่ามาดราม่า อย่าเวอร์ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

อุตส่าห์ พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

โน้มน้าว ชักชวน กระตุ้น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Freak, Freak Out, Freaky, Freaking แปลว่าอะไรเหรอ และใช้ยังไงกันแน่