เหนื่อย หมดแรง อ่อนเพลีย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

I'm pooped!
(อายมฺ พูพฺทฺ)
ไม่ได้หมายถึงว่า ฉันอึแล้ว ๕๕๕
ฉันอึแล้วคือ I pooped. เฉยๆครับ
ส่วน I'm pooped เป็นภาษาพูดที่ใช้บ่อยเหมือนกันความหมายคือ ฉันเหนื่อยมาก ฉันอ่อนเพลีย หรือ ฉันหมดแรง นะครับ
คำพูดอื่นๆที่มีความหมายคล้ายกันได้แก่

I'm exhausted. 
(อายมฺ เอ็กฺ-ซ่อ*-สถิด )
เหน็ดเหนื่อยมาก
*ซ ออกเป็น Z

I'm tired.
(อายมฺ ทายเยอรดฺ ไม่ใช่ ไท หรือ ทาย นะ)
เหนื่อย หรือ ง่วง

I'm out of energy!
(อายมฺ อาวดัฟ** เอ็น-เนอร-จี)
หมดแรง
 **เชื่อมเสียง out of และ ฟ ออกเป็น V
ถ้าพูดเร็วๆอาจจะกลายเป็นประมาณว่า  อายเมาดัฟเฟ็นเนอรจี
โดย ฟ เพิ่มเสียงก้องที่ลำคอ นะครับ

I'm sleepy/drowsy.
(อายมฺ สลี-ปี/ เดรา-ซี*)
สะลึมสะลื หรือ ง่วง

*ซ ออกเป็น Z

Facebook Google Twitter


เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับอาจารย์อดัม

แพ็กเกจออนไลน์

คอร์สแพ็กเกจรายปี 5 คอร์ส พร้อมส่วนลด

คอร์สแพ็กเกจรายปี
5 คอร์ส พร้อมส่วนลด

... ... ... ... ... ...
1
คอร์ส งู ๆ ปลา ๆ
฿1,250
2
คอร์สดำน้ำตื้น
฿1,000
3
คอร์สชัดเวอร์
฿1,300
4
What's Up, Thailand?!
฿1,150
5
Phrasal Verbs
฿2,000
ยอดรวม
ลด ฿500 เหลือเพียง 
฿6,700
฿6,200
 • 29 ชั่วโมง
 • 56 บทเรียน
 • พร้อมบททดสอบท้ายบท
 • 1000+ ประโยคที่ใช้ได้จริง
 • 365 วันใช้งาน
 • ดูได้ไม่จำกัดครั้ง

คอร์สแพ็กเกจครึ่งปี 5 คอร์ส พร้อมส่วนลด

คอร์สแพ็กเกจครึ่งปี
5 คอร์ส พร้อมส่วนลด

... ... ... ... ... ...
1
คอร์ส งู ๆ ปลา ๆ
฿1,250
2
คอร์สดำน้ำตื้น
฿1,000
3
คอร์สชัดเวอร์
฿1,300
4
What's Up, Thailand?!
฿1,150
5
Phrasal Verbs
฿2,000
ยอดรวม
ลด ฿800 เหลือเพียง 
฿6,700
฿5,900
 • 29 ชั่วโมง
 • 56 บทเรียน
 • พร้อมบททดสอบท้ายบท
 • 1000+ ประโยคที่ใช้ได้จริง
 • 180 วันใช้งาน
 • ดูได้ไม่จำกัดครั้ง

คอร์สแพ็คเกจรายปีทุกคอร์ส 8 คอร์ส พร้อมส่วนลด

คอร์สแพ็คเกจรายปีทุกคอร์ส
8 คอร์ส พร้อมส่วนลด

... ... ... ... ... ... ... ...
1
คอร์ส งู ๆ ปลา ๆ
฿1,250
2
คอร์สดำน้ำตื้น
฿1,000
3
คอร์สชัดเวอร์
฿1,300
4
What's Up, Thailand?!
฿1,150
5
English Makeover 1
฿1,050
6
English Makeover 2
฿ 950
7
Hello, Grammar
฿1,350
8
Phrasal Verbs
฿2,000
ยอดรวม
ลด ฿2,050 เหลือเพียง 
฿10,050
฿8,000
 • 46.5 ชั่วโมง
 • 77 บทเรียน
 • พร้อมบททดสอบท้ายบท
 • 1000+ ประโยคที่ใช้ได้จริง
 • 365 วันใช้งาน
 • ดูได้ไม่จำกัดครั้ง