เหนื่อย หมดแรง อ่อนเพลีย ง่วง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

 Are you tired of using the word, tired?  

คุณเบื่อที่จะใช้คำว่า tired สำหรับพูดว่าเหนื่อย หรือไม่


Well, you’re in luck.  I’ve got a list of words that you can use in place of "tired".

โชคดีจังนะ เพราะผมมีลิสท์คำต่างๆที่คุณสามารถใช้แทนคำว่า tired ได้


It’ll spice up your everyday speech.  

มันจะช่วยทำให้การพูดประจำวันของคุณมีรสชาติมากขึ้น


Dead

I worked out for three hours today.  I’m dead!  

วันนี้ฉันออกกำลังกายไปสามชั่วโมง เหนื่อยแทบตาย


Worn out

I’m not gonna go out tonight. I’m pretty worn out after a long day’s work.
คืนนี้ฉันจะไม่ออกไปข้างนอกนะ ฉันเหนื่อยมากหลังจากทำงานมาทั้งวัน


Beat

I’ve been up since four in the morning.  I’m beat.  

ฉันตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้ว เพลียมาก ๆ


Pooped

I rearranged my furniture today. It took me longer than I expected.  I’m pooped!
วันนี้จัดเฟอร์นิเจอร์ใหม่ ใช้เวลานานกว่าที่คิด โคตรเหนื่อยเลย


Spent

I’ve been studying for my exam since noon.  I’m spent.
วันนี้อ่านหนังสือเตรียมสอบมาตั้งแต่เที่ยง หมดแรงแล้วอะ


Exhausted 

I exercised for over an hour today. I’m exhausted.
วันนี้ออกกำลังกายชั่วโมงกว่า เหนื่อยมาก ๆ เลย

 สำหรับชาวอังกฤษ ยังใช้คำว่า knackered, shattered เพื่อหมายถึง เหนื่อย ได้อีกด้วย


I'm out of energy!
(อายมฺ อาวดัฟ** เอ็น-เนอร-จี)
หมดแรง

 **เชื่อมเสียง out of และ ฟ ออกเป็น V
ถ้าพูดเร็วๆอาจจะกลายเป็นประมาณว่า  อายเมาดัฟเฟ็นเนอรจี
โดย ฟ เพิ่มเสียงก้องที่ลำคอ นะครับ

I'm sleepy/drowsy.
(อายมฺ สลี-ปี/ เดรา-ซี*)
สะลึมสะลื หรือ ง่วง

*ซ ออกเป็น Z

Don’t forget to use these words or you’ll forget ’em.
อย่าลืมเอาคำพวกนี้ไปใช้นะ ไม่งั้นอาจจะลืมได้คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม