บ้าอำนาจ บ้า คลั่งไคล้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

บ้าอำนาจ ภาษาอังกฤษพูดว่าอะไร

power-crazy / power-mad / power-crazed    บ้าอำนาจ

He’s crazy about power. เขาบ้าอำนาจ

He is a power-crazy politician.

เขาเป็นนักการเมืองบ้าอำนาจ

He’ll never give up his power.  

เขาไม่มีวันละอำนาจของเขา

mad  อาจจะหมายถึง โกรธ ก็ได้

I’m mad at you. / I’m angry with you.  ฉันโกรธคุณ

แต่ mad about  แปลว่า คลั่งไคล้

I’m mad about music.  ฉันคลั่งไคล้ดนตรี
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม