วิธีแก้ปัญหารถติดในเมืองใหญ่ทั่วโลก ต้องเสียค่าความคับคั่ง กระตุ้นให้คนใช้รถส่วนตัวน้อย

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ 
ปัญหารถติดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ่ทั่วโลก
 Traffic is a problem in big cities around the world.
ยากที่จะแก้ไข โดยแต่ละประเทศมีวิธีแก้ไขไม่เหมือนกัน เช่นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
ออกกฎหมายให้คนที่จะขับรถเข้ามาในเมืองตั้งแต่ 7 โมงเช้า - 6 โมงเย็น 
ต้องเสียค่าธรรมเนียมประมาณ 500 บาท ซึ่งเรียกกันว่า 
congestion charge 
(ค่าความคับคั่ง)
charge (n./v.) 
ค่าธรรมเนียม, คิดค่าบริการ 

ซึ่งประเทศอื่นก็มีค่าความคับคั่งเช่นกัน ทั้งที่สิงค์โปร์ นอร์เวย์ สวีเดน 
เพื่อกระตุ้นให้คนใช้รถส่วนตัวน้อยลง ใช้รถสาธารณะมากขึ้น 

Congestion charges encourage people to use public transportation.
ค่าความคับคั่งกระตุ้นให้คนใช้รถสาธารณะมากขึ้น
public transportation 
การขนส่งสาธารณะ 

 ส่วนที่ประเทศไทย จากเหตุรถติดย่านรามคำแหง มีผู้เสนอให้ลดจำนวนรถเมล์สายที่มีคนนั่งน้อยลง 
เพราะรถเมล์คันใหญ่ สร้างปัญหาจราจร บางคันเก่ามากจนเสียขวางถนน 
When buses break down, they need a lot of space.
เมื่อรถเมล์เสียก็ต้องไช้พื้นที่บนท้องถนนเยอะ
 break down 
พัง, เสีย 
บางคนบอกแนวคิดนี้สวนทางกับต่างประเทศคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม