คบกัน เลิกกัน และ ถูกทิ้ง ในภาษาอังกฤษจะพูดอย่างไร

คบกัน เลิกกัน ถูกทิ้ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

We're together. / We're in a relationship. / We're seeing each other.
กำลังคบกัน

Are you seeing anybody?
คุณกำลังคบใครอยู่ไหม

Do you have a boyfriend/girlfriend?
คุณมีแฟนไหม

Dump
ทิ้ง(ในแง่ของความรัก)

He/She dumped me. / He/She broke up with me.
เขาทิ้งฉันแล้ว

She/He found someone else that she/he likes more.
เขาเจอคนที่ชอบมากกว่า

I got dumped.
ฉันโดนทิ้ง

I got dumped by my girlfriend/boyfriend.
ฉันโดนแฟนทิ้ง

We got divorced. / We're divorced.
เราหย่ากันแล้ว

Break up
เลิกกัน

We broke up. / We ended things between us. / We called it quits.  
เราเลิกกันแล้ว

We couldn't stand one another.
เราทนกันไม่ได้แล้ว เบื่อหน้ากันคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม