ตบหัวแล้วลูบหลัง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ตบหัวแล้วลูบหลัง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

To rub someone on the back after having smacked them on the head.
ลูบหลังเขาหลังจากที่ตบหัวเขา

สำนวนในภาษาอังกฤษที่ใกล้เคียงที่สุดคือ

A kiss after a kick  จูบหลังจากเตะ

ซึ่งไม่ค่อยมีใครใช้พูดกันแพร่หลายเท่าไรนัก สามารถแปลสถานการณ์ตรง ๆ เลยก็ได้

 He yelled at me and then all of a sudden started being nice to me.
เขาด่าฉันแล้วจู่ ๆ ก็มาทำดีกับฉัน

He scolded me / He chewed me out / He insulted me เขาด่าฉัน

All of a sudden  จู่ ๆ ก็ ...

All of a sudden, the mood changed.  จู่ ๆ อารมณ์ก็เปลี่ยนไปเลย

He insulted me and then all of a sudden complimented me.
เขาด่าฉันเสร็จแล้วจู่ ๆ ก็มาชม

He was mean to me and then all of a sudden, started being nice to me.
เขาร้ายกับฉันแล้วจู่ ๆ ก็มาทำดีด้วย

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ความผูกพัน ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร

ไวยากรณ์เป๊ะเวอร์ Drink, Drank, Drunk

Lost Your Mind ใช่ใจหายรึเปล่า บ้า คลั้งไคล้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

RL ท้ายคำออกเสียงอย่างไร เช่น Girl, Pearl, Curl, World, Whirl

อย่ามโน กุเรื่อง คิดไปเอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Shopping spree แปลว่าอะไร

How are you going? ไม่ได้แปลว่า คุณจะไปอย่างไร What's up? What are you up to?

๕ คำที่แปลว่าเหนื่อย