เนื้อคู่ไม่จำเป็นต้องหา ถึงเวลาก็มาเอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

เนื้อคู่ไม่จำเป็นต้องหา ถึงเวลาก็มาเอง

Soulmate / True love

Soul mate / Soul-mate / Soulmate  เนื้อคู่

True love  รักแท้

You don’t have to search for your soulmate.  He/she will come when the time is right.
คุณไม่ต้องไปมองหาเนื้อคู่หรอก แล้วเขาก็จะมาเองเมื่อถึงเวลา

When the right time comes, he/she will come.
เมื่อเวลาที่ใช่มาถึง เขาหรือเธอก็จะมาเอง

That’s what we call, ‘destiny.’  นั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่า พรหมลิขิต

This isn’t the time or the place for that kind of behavior.
นี่ไม่ใช่กาลเทศะที่เหมาะสมสำหรับพฤติกรรมแบบนั้น / ประพฤติตัวไม่ถูกกาลเทศะ

Mr Right / Miss Right / Ms Right / Mrs Right  คนที่ใช่

Miss  นางสาว

Ms.  นางสาว (อาจจะเคยแต่งงานมาแล้ว ไม่เปิดเผยสถานะ)

Mrs.  นาง

Mr. Right-now  เป็นการเล่นกับคำว่า Mr Right หมายถึงคนที่อยู่ที่นี่ตอนนี้คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม