อุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดฝุ่น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

คำศัพท์จากคลิป Vocabulary Words from the Clip:

welcome = ยินดีต้อนรับ

whack ’em / whack them = ตีพวกมันให้หมด

vacuum cleaner = เครื่องดูดฝุ่น

vacuum (adj.) = สุญญากาศ

vacuum (v.) = ดูดฝุ่น

robust = ทนทาน,ใช้ได้นาน 

robot = หุ่นยนต์

standing fan/stand fan = พัดลมตั้งพื้น

ceiling fan = พัดลมเพดาน

AC = air conditioning = การปรับอากาศ

air conditioner = เครื่องปรับอากาศ

air conditioned = ปรับอากาศ เอาไว้บอกสภาพ 

เช่น air-conditioned bus = รถโดยสารปรับอากาศ

save electricity = ประหยัดไฟ

efficient = มีประสิทธิภาพ

temperature (เท่ม-เผรอะ-เชอรฺ) = อุณหภูมิ

close to home 

ใกล้ตัว


It feels close to home.  

รู้สึกเหมือนมันเป็นเรื่องใกล้ตัว 

มันเกี่ยวข้องกับเรา/ มันส่งผลต่อชีวิตเรา


He/She/It has to do with…  

เค้า/ หล่อน/ มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับ...


I/You/We/They have to do with…  

ฉัน / คุณ / พวกเรา / พวกเค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ...


It has something to do with you.    

มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณ


It has nothing to do with you.  

มันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณ


It has nothing to do with Thailand.  

มันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย


It’s distant.  

มันเป็นเรื่องไกลตัว


It is something that is inapplicable to Thailand.  

มันไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย / มันใช้กับประเทศไทยไม่ได้


apply (v.)  

ประยุกต์ใช้


applicable (adj.)  

ซึ่งประยุกต์ใช้ได้,  ซึ่งนำไปใช้ได้ 


inapplicable (adj.)  

ซึ่งประยุกต์ใช้ไม่ได้, ซึ่งนำไปใช้ไม่ได้ (เพราะไม่เกี่ยว)


It’s inapplicable to Thailand.    

 มันใช้กับประเทศไทยไม่ได้,

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทย


relevant (adj.)  

 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน, ตรงประเด็น, ซึ่งสัมพันธ์กัน


It’s relevant to me.  

มันเกี่ยวข้องกับฉัน


It’s irrelevant to me  

มันไม่เกี่ยวข้องกับฉันคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม