กางเกงขาสั้น กางเกงขายาว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

สืบเนื่องจากที่เด็กนักเรียนชายอังกฤษใส่กระโปรงประท้วงกฎระเบียบของโรงเรียนที่ไม่ให้ใส่กางเกงขาสั้นในฤดูร้อน 
ล่าสุดทางโรงเรียนได้ประกาศอนุญาตให้เด็กนักเรียนสามารถใส่กางเกงขาสั้นในฤดูร้อนได้แล้ว
 แต่มีข้อแม้ว่าต้องใส่ถุงเท้าสีดำหรือสีเทาเท่านั้น  
 
Children's voices are being heard. 
มีคนรับฟังความเห็นของเด็ก ๆ

voice (n.) เสียง อ่านว่า โฟยสฺ

to be heard มีคนรับฟังความคิดเห็น

I want to be heard! 
ฉันอยากมีคนรับฟังความคิดเห็นของฉัน

The boys will be allowed to wear shorts this summer. 
ฤดูร้อนนี้เด็กชายได้รับอนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น

short (adj.)  สั้น, เตี้ย 
านว่า โชร์ท

shorts (n.)  กางเกงขาสั้น 
อ่านว่า โชร์ทสฺ

กางเกงขายาว US ใช้ pants / UK ใช้ trousers
fantastic แฟนแท่สดิค = excellent เอ้คเสอะเลินทฺ (adj.)  วิเศษ, ยอดเยี่ยม

to take something into account คำนึงถึง, พิจารณา

Excellent job! ทำได้ดีเยี่ยม คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม