ทำโดยสมัครใจ อาสาสมัคร สมัครงาน ซึ้งใจ เต็มใจ เซ็ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

ทำโดยสมัครใจ อาสาสมัคร ซึ้งใจ เต็มใจที่จะทำงานอาสาสมัครนี้ไหม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?


We were all very moved, I think, when you volunteered for her.

ฉันว่าพวกเรารู้สึกซึ้งใจกันหมด ตอนที่คุณอาสามาแทนน้องคุณ


volunteer ฟอลินทิเออร 

(v.) ทำโดยสมัครใจ, อาสาสมัคร 


(n.) อาสาสมัคร 

Are you a volunteer?

คุณเป็นอาสาสมัครมั้ย


(adj.) อาสาสมัคร, มีใจสมัคร

Have you ever done any volunteer work?

คุณเคยทำงานอาสาสมัครมาก่อนไหม


Are you willing to do this volunteer work?

คุณเต็มใจที่จะทำงานอาสาสมัครนี้ไหม


willing วิลิง (adj.) เต็มใจ

Are you willing to help me with this?

คุณเต็มใจที่จะช่วยฉันกับเรื่องนี้มั้ย


apply for a job สมัครงาน

I’m going to apply for a new job, because I’m sick of my current one.

ฉันจะสมัครงานใหม่เพราะเบื่องานปัจจุบันมาก


sick of  (adj.) เบื่อ, เอือมระอา, เซ็ง

I’m so sick of this!

ฉันเบื่อสิ่งนี้มาก, เซ็งเป็ด คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม