ล้างมือบ่อย ๆ รักษาความสะอาด รักษาสุขอนามัย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์...


ญี่ปุ่นทำคลิปจำลองการติดเชื้อโควิด-19 จากการสัมผัส ถ้ามีใครมีเชื้อไวรัสแล้วจามใส่มือ แล้วเอามือไปจับห่วงหรือราวในรถไฟฟ้าและรถสาธารณะ 

ทำให้คนที่ไปจับต่อได้รับเชื้อไปติดที่มือได้อย่างชัดเจน ถ้าหากเอามือไปจับจมูก ขยี้ตา ทำให้เชื้อเข้าร่างกายทันที

 ยิ่งกว่านั้นแม้คุณจะไปล้างมือมาแล้ว แต่เชื้อโรคมันเกาะที่โทรศัพท์มือถือที่คุณเล่นมาก่อนหน้านั้น ก็จะทำให้เชื้อกลับมาติดที่มืออีก                                 

 

ศัพท์ข่าวเช้านี้Wash your hands. 

วอชชช เยอร แฮนด์ซฺ 

ล้างมือWatch your hands. 

ว็อทฉ เยอร แฮนด์ซฺ 

ดูมือwash (v.) ล้าง 

อ่านว่า วอชชชWash your hands as often as you can. 

ล้างมือให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้as often as you can 

บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้as much as you can 

มากที่สุดเท่าที่ทำได้Drink as much water as you can. 

ดื่มน้ำให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้Practice as much as you can. 

ฝึกให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้Keep clean. 

คีพคลีนKeen (adj.) มีไหวพริบ 

อ่านว่า คีนBe sanitary. 

บี แซะหนิแถะรี 

รักษาสุขอนามัย

คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม