กังวล เป็งห่วง น่าเป็นห่วง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องกังวล กังวลจังเลย

Worry (v.)  กังวล หรือทำให้กังวล

To be worried  รู้สึกกังวล

I’m so worried.  ฉันกังวลจังเลย

This is worrying/worrisome.  นี่มันน่าเป็นห่วงนะ

My mom worries about me a lot.  แม่ฉันเป็นห่วงฉันมาก

Don’t worry. อย่ากังวลไป

Don’t worry about me.  ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอก

Don’t worry about it.  ไม่ต้องกังวล ไม่เป็นไร

(ใช้ตอบรับคำขอบคุณหรือขอโทษ)

No worries. ไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้น

(ใช้ตอบรับคำขอบคุณหรือขอโทษ)

 

To concern (v.)  ทำให้กังวล  มีส่วนเกี่ยวข้อง

To be concerned (adj.)  รู้สึกกังวล

Don’t concern yourself with unimportant things.
อย่าเอาเรื่องไม่สำคัญมาใส่ใจ

I’m concerned about him.  ฉันเป็นห่วงเขา

You don’t have to be concerned about me. คุณไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอก

Concern (n.) ข้อกังวล

We need to talk about our customers’ concerns.
เราต้องคุยกันเรื่องข้อกังวลของลูกค้า

Do you have any questions or concerns?

มีคำถามหรือข้อกังวลอะไรมั้ย

To whom it may concern  ถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ใช้ขึ้นต้นจดหมาย)คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม